SGKHizmet

SGK Hizmet Sorgulama, Hizmet DökümüAnayasa Mahkemesi, emekli iken memur olarak çalışmaya devam ettiği dönemde ödenen emekli maaşları için borç çıkarılması işleminde mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vardı.

Bilindiği üzere, 5330 sayılı kanun gereğince, emekli olanlar üst düzey görevlere atanma gibi bir kaç istisna dışında yeniden kamuda görev alamamaktadır.

Ancak 506 sayılı Kanuna göre emekli olan bir kişi 1995 yılında Orman Genel Müdürlüğünde yeniden göreve başlamıştır. Ancak 5335 sayılı Kanun ile getirilen yasaklama 2005 yılında yürürlüğe girmiştir.

5335 sayılı Kanunla getirilen yasak için SGK hiçbir teknik alt yapı kurmamıştır. Normalde tüm vatandaşların bilgileri SGK'da olmasına rağmen, çapraz sorgulama sistemi kurulmamış ve Kanuna aykırı olarak çalışmakta olan memurlara, emekli maaşı ödenmeye devam edilmiştir.

>

Sağlık Bakanlığınca gebelik ve bebek bakımına ilişkin detaylı bilgilerin anlatılacağı "Anne ve Bebek TV", 2 Mayıs'ta internetten yayın yapmaya başlayacak.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Ömer Tontuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne adaylarının "Anne ve Bebek TV" aracılığıyla gebelik ve bebek bakımına ilişkin tüm sorularına cevap bulabileceğini belirterek "Anne ve Bebek TV, gebelik ve erken bebeklik döneminde annelerin tüm beklentilerini karşılayacak" dedi.

- Bin 600 video hazırlandı

"Anne ve Bebek TV" için gebelik ve bebek bakımıyla ilgili bin 600 video hazırlandığını anlatan Tontuş, şöyle devam etti:

Hürriyet yazarı Uğur Gürses, son zamanlarda herkesin aklını karıştıran otomatik bireysel emeklilikle ilgili merak edilenleri Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e sordu. İşte otomatik BES'e yönelik bilinmesi gerekenler:

"Hazine'nin üzerinde çalıştığı sisteme göre bireysel emeklilikte şirketten şirkete değişmeyen 5 merkezi fon kurulacak, bu fonlar kamu-özel işbirliğinde ihale yöntemi ile portföy yönetim şirketlerine yönettirilecek. Sektör temsilcileri yasada otomatik katılım 45 yaş altı olarak belirlenirse 15 milyona yakın kişinin bu havuza gireceğini, ayda asgari ücretin yüzde 5'i kadar katkıyla; yılda 15 milyar TL'lik fon girişi tahmin ediyorlar.

Soru

Merhabalar ;

ilk ssk girişim 13.04.2005 tarihinde SSK girişim olsun diye 3 gunluk primim var ve sonra iş yerinden ayrıldım..daha Sonra 16.02.2007 Tarihinden 31.08.2010 tarihler arasında özel bir bankada görev yaptım.. 06.09.2010 tarihinde ENGELLİ KADROSUNDA Devlet Memuru olarak göreve başladım... ve halen Devlet Memurluğuma devam etmekteyim..23.09.2004 yılında almış olduğum Devlet Hastanesinden % 40 sürekli raporum mevcuttur.Yaklaşık olarak toplam 3300 prim günüm var hesaplaya bildiğim kadarıyla...

kısaca özel sektörde toplam ssk pirimim 1276 gün

emekli sandığında ise toplam gun sayım 2024 gün

her

Bu bilgilere göre ;

1- Ne Zaman Emekli Olabilirim ?

2- Engelli Personel Olarak Emekli Olmak İçin Çalışma Süremiz Kaç Yıldır ?

3 günlük SSK. girişi engelli memura ne kazandırır? Sorunuz özelinde durumunuzu değerlendirmekteyiz.

Soru

Merhaba Devlet hastanesinde çalışan ve G.İ.H. sınıfına bağlı 20 yıllık bir devlet memuru istifa edince tazminat alabilir mi?

Cevap

1982 Anayasasının 128 inci maddesinde ise memurlar ve diğer kamu görevlilerinden bahsedilmekte ve bunların özlük işlerinin kanun ile düzenleneceği amirdir.

Anılan hüküm uyarınca memurlara diğer kamu görevlilerine ilişkin kanunlar yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır. Bu çerçevede memurlara ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır.

Soru

Memurluktan emekli olduktan sonra emekli olduğumuz kurumdaki temizlik firmasında işe girebilir miyiz? Kanunen sakıncası var mıdır?

Cevap

Memur emeklisi, aynı veya farklı kamu kurumlarında hizmet veren temizlik firmalarında görev alabilir mi? Sorunuz özelinde durumunuzu değerlendirmekteyiz.

Bu konuda bakacağımız kanun 2005 yılından bu yana uygulanan 5335 sayılı Kanunun 2 nci fıkrası olacaktır.

İkinci fıkra hükmü şu şekildedir:

Soru

ek göstergeyi yanlış hesaplayarak 54 tl gibi bir fazla ödeme yapmışlar fakat bu fazlalık maaş hesabıma değil emekli sandığına gitmiş aradaki 54 tl lik farkı benden istiyor mutemet. ne yapayım. emekli sandığından istemesi gerekmez mi?

Cevap

SGK kesintisi, fazla yapılırsa ne olur? Sorunuz özelinde durumunuzu değerlendirmekteyiz.

2008 yılı Ekim ayından önce memur olanların Kurumları SGK. kesintilerinde 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerini uygular.

Kurumlar SGK. kesintilerinde;

Memur maaş katsayısı,

Gösterge

Ek Gösterge

Derece ve Kademesi

Taban Aylığı

Kıdem Aylığı,

Ek göstergelere göre tespit edilen oranlar,

Unsurlarına göre hesapladıkları tutar üzerinden;

1- % 16 oranında Memurun maaşından yapılan tutar ile,

2- % 20 oranında Kurum olarak yapılan katkı tutarının,

Soru:2007 Ocak ayında asaletim tasdik olduktan sonra 657 memuriyetten istifa ettim. Sağlık bakanlığı sözleşmeli alımlarında yerleşirsem sözleşmeliden 657 ye geçebilir miyim?

Cevap:657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92 maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

"3 ana öğün ve 2 ara öğün kan şekeri dalgalanmalarının önüne geçmek için en iyi yöntemdir. Böylece kan şekeri düşmeyecek ve dikkat dağınıklığı, konsantre olamama gibi olumsuzlukların önüne geçilmiş olacaktır"

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, sınav öncesi adaylara uygun beslenme tavsiyelerinde bulunarak, "3 ana öğün ve 2 ara öğün kan şekeri dalgalanmalarının önüne geçmek için en iyi yöntemdir. Böylece kan şekeri düşmeyecek ve dikkat dağınıklığı, konsantre olamama gibi olumsuzlukların önüne geçilmiş olacaktır." dedi.

Küçükardalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınav öncesi öğrencilerin beslenme alışkanlıkları ve mide rahatsızlıkları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6704

Kabul Tarihi: 14/4/2016

MADDE 1- 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1 Ekim 2008 öncesinde sigortalı olmayan ve malullük aylığı bu tarihten sonra bağlanan kişiler, çalışmaları halinde aylıklarını kaybederler. Bu kişiler çalışmaya başlarsa SGK'ya başvurup, aylığını kestirmeliler. Aksi halde SGK borç çıkarır.

Malullük aylığı çalışma gücünü belirli bir oranda kaybeden kişilerin çalışamaması nedeniyle bağlanan aylıktır. Sigortalıların malul sayılması ve malullük aylığı alması için gerekli bazı koşullar vardır. Bu koşulları yerine getiren sigortalılara malullük aylığı bağlanır. Bu koşulların en önemlisi sağlık raporu ile çalışma gücünde kaybın en az yüzde 60 oranında olduğunun tespit edilmesidir. Sigortalılara malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının 1.800 gün primi olması gerekir. 5 yıl primi olmayan bir kişinin malul sayılması ve malullük aylığı alması mümkün değildir.

1.800 GÜN PRİM ŞARTI

Prof. Dr. M. Temel Yılmaz: "Türkiye'de Tip 2 diyabetli hastaların bir kısmı insülini kullanmaya erken başlıyor ve gereksiz yere kullanıyor. İnsüline başlama kriterleri yeniden gözden geçirilmeli.

Tip 2 diyabette insülin tedavisine başlama kararı tartışılıyor. Diyabetin vücudun hiç insülin üretmediği ve çocukluk diyabeti olarak adlandırılan Tip 1 ve daha çok ileri yaşlarda ortaya çıkan Tip 2 diyabet olmak üzere ikiye ayrıldığını söyleyen İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Temel Yılmaz, "Türkiye'de Tip 2 diyabetli hastaların bir kısmı insülin kullanmaya erken başlıyor ve gereksiz yere fazla dozda kullanıyor. Tip 2 diyabette insülin kullanmaya başlama kriterleri değiştirilmelidir " dedi.

5 HASTADAN BİRİ ERKEN BAŞLIYOR

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kapsamında, kamu hastanelerinden randevu almak için kurulan ALO 182 hattı, geçen yıl yaklaşık 61 milyon kez arandı. Hastaların muayene için en çok tercih ettiği gün "salı" oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından "Sağlıkta Dönüşüm Projesi" kapsamında hayata geçirilen, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kapsamında, kamu hastanelerinden randevu almak için kurulan ALO 182 hattı, geçen yıl yaklaşık 61 milyon kez arandı. Hastaların muayene için en çok tercih ettiği gün "salı" oldu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ankara 12. İdare Mahkemesi, terörle mücadele sırasında vücuduna şarapnel parçaları saplanan, ancak "engelli hale gelmeyen" eski asker Şentürk Çolak'ın, 22 yıl aradan sonra gazi sayılarak, vazife malulü maaşı bağlanmasına karar verdi. Çolak, sakat kalmadığı için gazilik maaşı talebi reddedilmişti. Bu karar ile ilk kez bir kişi engelli hale gelmediği halde "gazi" sayıldığı bildirildi.

TEDAVİSİ YAPILAMIYOR

İtalya'da yapılan bir araştırmaya göre eşlerini kaybeden kadınların sağlık durumu iyiye giderken dul kalmış erkeklerin sağlık durumu ise kötüleşiyor.

İngiliz gazetesi Daily Mail'de yer alan habere göre araştırmacılar, kocasını ve karısını kaybedenlerin sağlık durumunu incelediğinde eşini kaybeden kadınların sağlığının düzeldiği ortaya çıktı.

Padova Üniversitesi'nden Dr. Caterina Trevisan, "Eşinin olması erkekler için iyi bir durum çünkü kendilerine bakan, sağlığıyla ilgilenen, ev işlerini yapan bir kadın var. Ancak kadınlar için bu durum stres nedeni ve kafa karıştırıcı. Ev işlerinin kadına yüklenmesi, erkeğin bakımının kadına yüklenmesi durumu söz konusu." dedi.

EVLENMEYEN KADINLARDA DEPRESYON RİSKİ DAHA DÜŞÜK